Woordenlijst

[vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_placement=”middle” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”no-repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”center center” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-1610906″ rt_paddings=”80px,80px,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll”][rt_heading style=”” align=”” mobile_align=”center” size=”h5″ font_color_type=”primary” font=”” custom_font_size=”” link=”” link_open=”_self” rt_class=”rt-7427719″ punchline=”” margin_bottom=”35px”]Woordenlijst[/rt_heading][rt_accordion style=”icons”][rt_accordion_content title=”Applicatie” icon_name=”icon-help-circled”]Het aanbrengen van een materiaal, bijvoorbeeld door middel van rollers, kwasten of spuitapparatuur.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Airless spuiten” icon_name=”icon-help-circled”]Bij airless spuiten wordt verf onder druk van >100 bar zonder toevoeging van lucht door een smalle spuitnozzle geperst.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Basecoat” id=”jump-to-basecoat” icon_name=”icon-help-circled”]De bij brand opschuimende en brandwerende laag. Klik hier voor een overzicht van Basecoats.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Bestek” icon_name=”icon-help-circled”]Tekst waarin de architect/ontwerper een gedetailleerde beschrijving van het werk geeft, samen met de omschrijving van de aard van het werk, de aanduiding van de bouwplaats en een opsomming van producten die moet worden geleverd en verwerkt.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Bindmiddel” icon_name=”icon-help-circled”]Een component in bijvoorbeeld brandwerende verf die zorgt voor de binding tussen andere componenten.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Bouwbesluit” icon_name=”icon-help-circled”]Het Bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle gebouwen minimaal moeten voldoen. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Brandcompartiment” icon_name=”icon-help-circled”]Een brandcompartiment (Brandruimte) is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Branddoorslag” icon_name=”icon-help-circled”]Branddoorslag is het verspreiden van brand naar een andere ruimte of een ander brandcompartiment.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Brandklasse” icon_name=”icon-help-circled”]Classificering die de bestendigheid tegen brandvoortplanting en rookontwikkeling aangeeft van een bepaald materiaal. In Nederland zijn er 5 klassen: 1-slecht bestendig t/m 5-beste bestendig. Europese classificering loopt van A1 t/m F, waarbij A1 het beste is en F het slechtst bestendig is tegen brandvoortplanting.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Brandoverslag” icon_name=”icon-help-circled”]Brandoverslag is het overslaan van een brand van een gebouw naar een andere verdieping (via de buitenkant) of naar een naastgelegen gebouw.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Brandpreventie” icon_name=”icon-help-circled”]Het vermijden en inperken van brand (ontwikkeling en verspreiding) door gebruik te maken van bepaalde materialen en systemen.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Brandwerendheid” icon_name=”icon-help-circled”]Bestendigheid van een bepaald materiaal tegen brand (ook wel brandweerstand genoemd).[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Calculatie” icon_name=”icon-help-circled”]Berekening, met name van de benodigdheden en kosten van een uit te voeren werk.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Coating” icon_name=”icon-help-circled”]Engelse benaming voor een dekkende laag of oppervlaktebehandeling.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Compartimenteren” icon_name=”icon-help-circled”]Het opdelen van een gebouw in kleinere afgesloten delen. Een brandcompartiment is een ruimte, begrensd door wanden en plafonds die de voortplanting van brand en rook naar aanliggende compartimenten beletten (brand en rook beperken voor een bepaalde tijd om een vluchtroute te garanderen).[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Corrosie” icon_name=”icon-help-circled”]Het aantasten van metalen als gevolg van roest (oxideren/reageren met zuurstof).[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Doorvoering” icon_name=”icon-help-circled”]Een opening in een vloer, wand of plafond waardoor bijvoorbeeld een ventilatiekanaal, elektra of waterleidingen doorheen loopt.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Epoxy” icon_name=”icon-help-circled”]Kunststof dat wordt gebruikt om materiaal te vervaardigen dat is opgebouwd uit verschillende componenten.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Fireproofing” icon_name=”icon-help-circled”]Engelse benaming om materialen en constructies brandveilig te maken.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Galvaniseren” icon_name=”icon-help-circled”]Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Gebouwfunctie” icon_name=”icon-help-circled”]De functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. Ook wel bekend als de gebruiksfunctie.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Gelijkwaardigheidsbepaling” icon_name=”icon-help-circled”]Wanneer men een materiaal of constructie wil toepassen die afwijkt van een gecertificeerd product dan moet men een gelijkwaardige prestatie kunnen aantonen. De gekozen oplossing moet tenminste dezelfde mate van (brand)veiligheid, bescherming van de gezondheid, bruikbaarheid en bescherming van het milieu bieden als met de oorspronkelijke eis is beoogd.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Hoofddraagconstructie” icon_name=”icon-help-circled”]De veelal stalen constructie (skelet) van een gebouw bestaande uit constructieonderdelen zoals kolommen en liggers. Een meer technische omschrijving van de hoofddraagconstructie is te vinden in NEN 6702.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Houtskeletbouw” icon_name=”icon-help-circled”]Een bouwmethode waarbij de constructieonderdelen, de dragende delen, van hout zijn (met uitzondering van de fundering).[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Kwaliteitsrichtlijn” icon_name=”icon-help-circled”]Publicatie van Bouwen met Staal. Deze tekst geeft algemene richtlijnen in de benodigde meet- en controlepunten voor een correcte toepassing van brandwerende coatings in elke fase: voorbereiding, applicatie, transport, eventuele tussentijdse opslag, montage, reparatie en inspectie. Zie dit document voor meer informatie over ‘kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating’.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Laagdikte” icon_name=”icon-help-circled”]De vereiste minimale dikte van bijvoorbeeld een brandwerende laag. Het onderscheid naar functie is belangrijk omdat hieraan allerlei voorschriften gekoppeld zijn voor de brandwerendheid. Ook wel bekledingsdikte genoemd.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Mastic” icon_name=”icon-help-circled”]Franse benaming voor materiaal met een ‘stoppende’ werking. Voor gebruik in het afdichten van doorvoeringen met betrekking tot WBDBO.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Manchet” icon_name=”icon-help-circled”]Een productbenaming voor het afdichten van een doorvoering met betrekking tot WBDBO. Dit product sluit bij brand een leiding of pijp af waardoor brandcompartimenten gecreëerd kunnen worden.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”NEN” icon_name=”icon-help-circled”]NEN is de afkorting van NEderlandse Norm. Het is een kennisorganisatie die normen en regelgeving publiceert.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Overdimensionering” icon_name=”icon-help-circled”]Ontwerpmethode waarbij extra (brand)veiligheid wordt bereikt door meer staaldikte toe te passen dan strikt noodzakelijk.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Prefab” icon_name=”icon-help-circled”]Engelse benaming (Prefabricated) die staat voor “vooraf gefabriceerd”; dit slaat met name op staal dat in de spuitloods brandwerend behandeld is.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Primer” icon_name=”icon-help-circled”]Eerste grondlaag die wordt aangebracht om de ondergrond geschikt te maken voor verdere behandelingen. Zo wordt een compatibel primer gebruikt om stalen profielen van een Basecoat te kunnen voorzien.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Profielfactor” icon_name=”icon-help-circled”]De profielfactor is de verhouding tussen de oppervlakte en de inhoud van het profiel. Deze is van invloed op zijn opwarmingssnelheid en dus op de benodigde laagdikte om een bepaalde brandwerendheid te bereiken.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”RAL kleuren” icon_name=”icon-help-circled”]Een van origine Duits systeem (Reichsausschuß für Lieferbedingungen) voor het nummeren van verfkleuren. Bekijk hier een overzicht.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Systeem HP” icon_name=”icon-help-circled”]Multifire brandvertragend impregneermiddel voor hout.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Systeem S” icon_name=”icon-help-circled”]Multifire brandwerende coating voor staalconstructies.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Systeem WBD” icon_name=”icon-help-circled”]Multifire brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeringen. Klik hier voor meer informatie.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”TNO” icon_name=”icon-help-circled”]TNO is een onafhankelijk kennisorganisatie dat zich onder andere bezighoudt met het testen van producten. De afdeling TNO Centrum voor Brandveiligheid is sinds 1 juli 2006 ondergebracht in Efectis Nederland BV.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Topseal” icon_name=”icon-help-circled”]Een afwerklaag in kleur die de Basecoat bedekt. Klik hier voor een overzicht van de Topseals.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Utiliteitsbouw” icon_name=”icon-help-circled”]Utiliteit heeft betrekking op “nut” en “bruikbaarheid”. Dit zijn gebouwen die openbaar zijn, bijvoorbeeld een gemeentehuis, parkeergarage, en een postkantoor[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Verzinken” icon_name=”icon-help-circled”]Het aanbrengen van een zinklaag op metaal om corrosie (roestvorming) van de onderlaag te beperken.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”WBDBO” icon_name=”icon-help-circled”]Wbdbo staat voor Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag, een onderdeel van het Bouwbesluit in het kader van de brandveiligheid. Klik hier voor een overzicht van WBD producten.[/rt_accordion_content][rt_accordion_content title=”Zwelpasta” icon_name=”icon-help-circled”]Belgisch synoniem voor brandwerende coating.[/rt_accordion_content][/rt_accordion][/vc_column][/vc_row][vc_row rt_row_background_width=”fullwidth” rt_row_content_width=”default” rt_row_style=”default-style” rt_row_height=”” rt_column_placement=”middle” rt_column_gaps=”” rt_row_shadows=”” rt_row_borders=”” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”no-repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”center bottom” rt_bg_attachment=”scroll” rt_bg_layer=”” rt_bg_video_format=”self-hosted” rt_class=”rt-8031007″ rt_paddings=”40px,40px,,” rt_margins=”,,,” rt_content_margins=”,,,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,,,” rt_tablet_content_margins=”,,,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,,,” rt_sp_content_margins=”,,,”][vc_column width=”2/3″ tablet_align=”center” mobile_align=”center” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-7966690″ rt_margins=”,” rt_paddings=”20,20,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][rt_heading style=”style-2″ size=”h4″ font_color_type=”” font=”” custom_font_size=”” link=”” link_open=”_self” punchline=”” margin_bottom=”0″ rt_class=”rt-7238509″]Heeft u nog vragen over de woordenlijst?[/rt_heading][/vc_column][vc_column width=”1/3″ text_align=”right” tablet_align=”center” mobile_align=”center” rt_bg_effect=”classic” rt_bg_image_repeat=”repeat” rt_bg_size=”auto auto” rt_bg_position=”right top” rt_bg_attachment=”scroll” rt_class=”rt-8821647″ rt_margins=”,” rt_paddings=”20,20,,” rt_wrapper_paddings=”,,,” rt_tablet_margins=”,” rt_tablet_paddings=”,,,” rt_tablet_wrapper_paddings=”,,,” rt_sp_margins=”,” rt_sp_paddings=”,,,” rt_sp_wrapper_paddings=”,,,” rt_bg_color=”” rt_bg_overlay_color=””][button button_text=”neem contact op” button_style=”black” font=”heading-font” button_size=”medium” button_icon=”” button_align=”” button_link=”http://www.multifire.nl/contact/” link_open=”_self” rt_class=”rt-4204075″][/vc_column][/vc_row]

  [rt_retina_image img_1x="3986" img="3985" class="sidepanel-logo" img_align="" img_bottom_margin="30px" link="" link_target="" link_title=""]

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com

  [button button_text="PURCHASE" button_style="style-1" font="heading-font" button_size="hero" button_link="#" link_open="" button_icon="icon-right-thin" href_title="PURCHASE"]
  Cart